Meher Baba's 1956 Trip to Australia

San Francisco to Australia on Pan Am Flight 841